Regulamin uczestnictwa w projekcji

 1. Na teren imprezy są wpuszczane jedynie osoby zdrowe z temperaturą poniżej 37.0 C oraz brakiem objawów chorobowych ( kaszel ,katar) Przed wejściem na teren wydarzenia każdy widz ma mierzoną bezdotykowo temperaturę. Osoby z podwyższoną temperaturą (powyżej 37.0 C) nie zostają wpuszczone na teren imprezy.
 2. Osoby wykazujące objawy chorobowe ( kaszel, katar itd) nie mogą przebywać na terenie imprezy. Jeśli pomimo braku temperatury uczestnik przed wejściem na teren imprezy lub po wejściu na teren imprezy wykazuje objawy chorobowe nie zostaje wpuszczony lub zostaje wyproszony z terenu kina plenerowego.
 3. Przy wejściu na teren imprezy udostępnione są środki dezynfekujące.
 4. Przy wejściu na teren imprezy należy przedstawić darmową wejściówkę uzyskaną poprzez stronę www.filmowastolica.pl w systemie Biletyna.pl
 5. Osoba wchodząca na teren projekcji będzie zobowiązana do wykonania połączenia na wskazany numer telefonu. W razie potrzeby udostępnimy uprawnionym urzędom listę numerów telefonów do osób które uczestniczyły w projekcji.
 6. Liczba widzów nie może być większa niż liczba osób dopuszczonych w zgromadzenia według aktualnych przepisów. Na dzień 30 maja 2020 jest to 150 osób.
 7. Pracownik ochrony jest upoważniony do wskazania miejsca ustawienia udostępnionych leżaków lub ustawienia prywatnego miejsca do siedzenia.
 8. Widzowie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren imprezy.
 9. Widzowie są zobowiązani do zachowania odległości 2m od najbliższego uczestnika. Zasada ta nie dotyczy widzów będących rodziną lub mieszkający wspólnie. Mogą oni zająć grupy leżaków o liczbie odpowiadającej liczbie osób współmieszkających, które przyszły razem na pokaz. Naruszający zasadę zachowania odległości przyjmują na siebie odpowiedzialność finansową i prawną za naruszenie zakazu dystansu społecznego.
 10. Widzowie zobowiązani są do noszenia maseczki ochronnej lub zakrywania ust i nosa szalikiem lub chustą do momentu zajęcia wyznaczonego miejsca na leżaku. W przypadku zmiany obowiązujących obostrzeń dostosowanie się do aktualnych przepisów
 11. Zdezynfekowane leżaki udostępnione są w grupach po 1, 2, 3 lub 4 sztuki zgodnie liczbą uczestników tego samego gospodarstwa domowego . Liczba leżaków jest równa bądź niższa niż liczba dopuszczonych uczestników. W tym drugim przypadku możliwe jest zajęcie miejsca na prywatnym kocu lub krzesełku przy zachowaniu 2 metrów odległości od pozostałych uczestników. Miejsce to wskazuje pracownik ochrony.
 12. Nie wolno zmieniać miejsca, w którym leżaki zostały ustawione w trakcie trwania projekcji.
 13. Nie wolno wykorzystywać pozostawionych wolnych leżaków jeżeli osoby na nich siedzące zrezygnowały z projekcji bez uprzedniego zdezynfekowania.
 14. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia i posiadania:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów alkoholowych,
  6. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 15. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 16. Zaśmiecania terenu.
 17. Niszczenia roślinności.
 18. Wprowadzania zwierząt.
 19. Palenia ognisk.
 20. Jeżdżenia rowerami.
 21. Po zakończeniu projekcji filmu widzowie są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia terenu imprezy
 22. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia poza wyznaczony teren leżaków udostępnionych przez organizatora.