Kontakt

Producent:
Adam Warzyszyński

Kierownik Produkcji:
Andrzej Sajecki

Dyrektor Programowy:
Anna Sajecka

Promocja:
Monika Warzyszyńska

Biuro Organizacyjne
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

tel. (22) 826 83 11
fax (22) 826 20 04

kontakt dla widzów:

kontakt dla mediów: